Başga näme edýändigimize serediň

 • 123123

Şandong JiaLe, LTD

Kompaniýanyň tertibi
JALE ýasama, gaýtadan işleýän we ýylylygy bejermegi birleşdirýän önümçilik we satuw kärhanasydyr.Daşary ýurtdan getirilýän we içerki ekskawator çelek çeňňeklerini, ýokary güýçli çelek pyçaklaryny, birleşdiriji çybyklary, birleşdiriji çybyklary, H-baglanyşyk, çelek dişleri, boltlar we hoz, zynjyr we beýleki şassi gowşak önümleri öndürýäris, öndürýäris we satýarys.JALE ekskawator bölekleri bazarynda elmydama täzeligi we öňdebaryjylygy saklap gelýär.Müşderilere has gowy önümler we has çalt hyzmatlar bermäge borçlanýarys.JALE, gazanan üstünliklerimizi müşderiniň üstünligi we kanagatlylygy arkaly ölçýär.
 • 15 +
  Ekskawator böleklerinde 15 ýyllyk tejribe
 • 20 +
  20-den gowrak ýurt biziň bilen söwda edýär
 • 15 +
  26 tonnadan 27 tonna eltip bermek 15 gün töweregi
Önümler

Güýç gurallary

 • Aýratyn önümler
 • Täze gelenler
 • facebook
 • instagram
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube