Ekskawator Boom Pin DOOSAN DX380LC

Gysga düşündiriş:

Söndürilenden soň, ýerüsti induksiýa bejergisi has könelişer ýaly öwrüm ýaly birnäçe prosesden soň amala aşyrylýar.“Excavator Boom Pin Komatsu PC200-6” modeline has laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Boom pin

Material

45 #

Bölüm No.

Komatsu PC200-6; VolvoEC210; KobelcoSK120

Reňk

Bule ýa-da müşderi talap edilýär

Logotip

JALE ýa-da Müşderi zerur

MOQ

10 sany

Gaplamak

Faner palet ýa-da müşderi zerur

Eltip bermegiň wagty

15-20 gün (bir gap)

Amatly enjam

Andshli markalar

Kepillik

36 aý

Port ýüklenýär

Qingdao;Lianyungang;Rizhao…

Şahadatnamalar

ISO9001, SGS

Töleg

T / T; L / C;Söwda kepilligi;Western Union…

Jikme-jiklikler

4
3
2
1
1

Önümçilik prosesi

lc1
lc2
lc5
lc4
lc3

Aýratynlyklary

Crackaryşa garşylyk we aşgazana garşylyk
Söndürilenden we gyzdyrylandan soň, orta ýygylyk induksiýa gatylaşýar, bu ýeterlik ýadro güýjüni we daşky ýüzüň garşylygyny üpjün edýär.
Karburizasiýa edilenden soň, çeňňek gyrymsy içerki we daşarky orta ýygylyk induksiýasynyň gatylaşmagyny başdan geçirýär, bu ýadro berkligini üpjün edýär we içerki we daşarky ýüzleriň çydamlylygyny üpjün edýär.
Ajaýyp çalgy öndürijiligi
Iň amatly 8 şekilli ýag çukury, iň oňat ýaglamak täsiriniň bardygyny we piniň hyzmat möhletini uzaltmagy üçin kabul edilýär.
Uzak Antirust
Asyl çelek çeňňegi gowy wirusa garşy ýag bilen süpürildi we gowy gaplandy, gara reňkli elektroforez bejergisi bilen gutardy, bu bolsa çüýümiziň uzak saklanmagyny üpjün edýär.

Üstünlik

artykmaçlygy

Parametrler

Çelek çüý

Diametri

Uzynlyk aralygy

Diametri

Uzynlyk aralygy

13

45-160

70

113-650

15

45-158

76

146-463

20

48-165

80

210-740

25

71-173

85

210-1050

28

45-125

88

140-710

30

75-193

90

133-800

32

88-241

95

210-990

35

103-260

100

120-960

38

123-227

105

315-1001

40

150-285

110

260-1040

45

185-298

115

290-1040

50

79-371

120

282-870

52

115-805

126

300-925

55

105-900

130

256-980

57

122-1020

134

278-980

60

170-1020

145

295-1080

65

119-699

150

338-1290

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdiriň

Gurluşlar

gurluşlary

Näme üçin JALE çelek çeňňeklerini saýlamaly?

Gowy çelek çeňňek öndürijisini saýlamak esasan iki nokada bagly: biri önümiň hili geçmeli, sebäbi önümiň hili müşderileriň ulanylyşyna gönüden-göni täsir edýär, çelek çeňňegi gowşak önüm, şonuň üçin könelişmek ömri gönüden-göni täsir edýär Müşderi kanagatlandyrmak!

Ikinjisi baha.Bahasy nukdaýnazaryndan JALE çelek çeňňegi bazarda, esasanam dilerler üçin düýpli artykmaçlygy saklaýar.Bazar ykdysadyýetiniň täze kadaly gurşawynda isleg azalýar we diňe has amatly öndüriji girdeji alyp biler.Diri galmak üçin önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak we şeýlelik bilen önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin prosese netijeli gözegçilik etmek üçin awtomatlaşdyrylan mehanizirlenen önümçiligi ulanýarys, şonuň üçin indi beýleki önümler bilen deňeşdirilende bahanyň artykmaçlygy bar!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň