Önümler

 • Ekskawator yzarlaýjy rolik DOOSAN DH370

  Ekskawator yzarlaýjy rolik DOOSAN DH370

  Rol rolunyň wezipesi ekskawatoryň agramyny ýere ýetirmekdir.Ekskawator deň däl ýerde işledilende, rolikler gaty täsir edýär.Şonuň üçin yz rolikleriniň goldawy gaty uludyr.Mundan başga-da, hili pes bolsa we köplenç tozan bolsa, hapa, gum we suwuň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gaty gowy möhürlenmeli.

 • Ekskawator daşaýjy rolik SUMITOMO SH200 SH350 SH450

  Ekskawator daşaýjy rolik SUMITOMO SH200 SH350 SH450

  Önümiň jikme-jiklikleri ITEM Daşaýjy Roller MODEL SH200 SH350 SH450 MATERIAL 45 # Reňk Gara ýa-da SAR SURFACE HARDNESS HRC48-58, DEPTH: 6mm-12mm; Rmin: 2mm BRAND JALE Kepillik wagty 24 aý DÖWLET WAGTY 15-30 GÜN Tehniki aýratynlyklar , ätiýaçlyk şaýlarynyň ýiti bölegini tekizläň we arassalaň, rolik korpusynyň içki deşiklerini we ýag möhüri we ş.m. arassalaň. nebit däl we ...
 • Ekskawator Sprocket Rim Katerpillar CAT 215 CAT225

  Ekskawator Sprocket Rim Katerpillar CAT 215 CAT225

  Ekskawatoryň elektrik generatory tarapyndan üpjün edilýän hereket, hereketlendirijini we pyçakly rim bilen baglanyşygy yzarlamak üçin iberilýär.Çeňňegiň dişleri yz baglanyşygyna laýyk gelmelidir we baglanyşygy yzygiderli sürmeli.Çeňňegiň könelmegi we çişmegi we gyrylmagy sebäpli baglanyşyk uzalanda-da, dişler oňat gabat gelmelidir.Adatça, ekskawatoryň işleýän enjamynyň arka bölegine pyçak çyzgysy goýulýar.

 • Ekskawator Sprocket Doosan DH500 DH500LC

  Ekskawator Sprocket Doosan DH500 DH500LC

  Ekskawatoryň elektrik generatory tarapyndan üpjün edilýän hereket, hereketlendirijini we pyçakly rim bilen baglanyşygy yzarlamak üçin iberilýär.Çeňňegiň dişleri yz baglanyşygyna laýyk gelmelidir we baglanyşygy yzygiderli sürmeli.Çeňňegiň könelmegi we çişmegi we gyrylmagy sebäpli baglanyşyk uzalanda-da, dişler oňat gabat gelmelidir.Adatça, ekskawatoryň işleýän enjamynyň arka bölegine pyçak çyzgysy goýulýar.

 • Ekskawator Öňdäki işçi Caterpillar CAT320

  Ekskawator Öňdäki işçi Caterpillar CAT320

  Gurçuk gazuw maşynlary we 3 tonnadan 50 tonna çenli ýörite tehnika üçin giňişleýin islege gönükdirilen ýol tigirleri.Kastin, kebşirleýiş we önümçilik ýaly görnüşleri öz içine alýar heatörite ýylylygy bejermek tehnologiýasy hyzmat möhletini uzaldýar we agyr ýüklere çydam edýär we iň ýokary derejede döwülmeginiň öňüni alýar.

 • Ekskawator daşaýjy rolik Kobelco SK120 SK200-8 SK210

  Ekskawator daşaýjy rolik Kobelco SK120 SK200-8 SK210

  Daşaýjy rolikiň wezipesi, ýol baglanyşygyny ýokaryk götermek, käbir zatlary berk baglanyşdyrmak we enjamyň has çalt we yzygiderli işlemegine mümkinçilik bermekdir.Önümlerimiz ýörite polatdan peýdalanýar we täze amal bilen öndürilýär.Her prosedura berk gözden geçirilýär we gysyjy garşylygyň we dartgynlylygyň garşylygy häsiýeti üpjün edilip bilner.

 • Ekskawator Öňdäki işçi KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5

  Ekskawator Öňdäki işçi KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5

  Gurçuk gazuw maşynlary we 3 tonnadan 50 tonna çenli ýörite tehnika üçin giňişleýin islege gönükdirilen ýol tigirleri.Kastin, kebşirleýiş we önümçilik ýaly görnüşleri öz içine alýar heatörite ýylylygy bejermek tehnologiýasy hyzmat möhletini uzaldýar we agyr ýüklere çydam edýär we iň ýokary derejede döwülmeginiň öňüni alýar.

 • Ekskawator Track Roller Komatsu 20Y-30-00016 PC200-7

  Ekskawator Track Roller Komatsu 20Y-30-00016 PC200-7

  Rol rolunyň wezipesi ekskawatoryň agramyny ýere ýetirmekdir.Ekskawator deň däl ýerde işledilende, rolikler gaty täsir edýär.Şonuň üçin yz rolikleriniň goldawy gaty uludyr.Mundan başga-da, hili pes bolsa we köplenç tozan bolsa, hapa, gum we suwuň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gaty gowy möhürlenmeli.

 • Ekskawator yzarlaýyş baglanyşygy Assy Komatsu D80F-18 KM1099 / 38

  Ekskawator yzarlaýyş baglanyşygy Assy Komatsu D80F-18 KM1099 / 38

  Kombinirlenen ýol zynjyry ýokary takyklyk usuly bilen jikme-jik guýulýar.Her meýdançanyň ajaýyp gatnaşygy bar.Ekskawatoryň ýokary hilli hil bilen çalt ýöremegiň tizligini we ajaýyp aýlanmagyny kepillendirýär.Onuň ýeňil agramy, ýokary güýji, ýönekeý gurluşy we amatly bahasy müşderiler üçin has köp gymmatlyk döredip biler.

 • Ekskawator yzarlaýyş baglanyşygy Assy Katerpillar 325C 325CL 201-9117 CR5489 / 48

  Ekskawator yzarlaýyş baglanyşygy Assy Katerpillar 325C 325CL 201-9117 CR5489 / 48

  Kombinirlenen ýol zynjyry ýokary takyklyk usuly bilen jikme-jik guýulýar.Her meýdançanyň ajaýyp gatnaşygy bar.Ekskawatoryň ýokary hilli hil bilen çalt ýöremegiň tizligini we ajaýyp aýlanmagyny kepillendirýär.Onuň ýeňil agramy, ýokary güýji, ýönekeý gurluşy we amatly bahasy müşderiler üçin has köp gymmatlyk döredip biler.

 • Ekskawator yzarlaýyş zynjyry CATERPILLAR CAT325

  Ekskawator yzarlaýyş zynjyry CATERPILLAR CAT325

  Önümlerimizde ekskawator üçin ýeke dişli dozer aýakgap we üç dişli aýakgap bar.101MM-den 228MM aralygy. Biz “Bor-Alloy Roller Steel” -i ulanýarys we “Heavy Machines” -iň dürli ölçeglerine görä urýarys.Doly ýokary temperaturany söndürmek we gyzdyrmak boýunça öndürilen ähli aýakgap.

 • Ekskawator yzarlaýyş zynjyry D8R D6R

  Ekskawator yzarlaýyş zynjyry D8R D6R

  Önümlerimizde ekskawator üçin ýeke dişli dozer aýakgap we üç dişli aýakgap bar.101MM-den 228MM aralygy. Biz “Bor-Alloy Roller Steel” -i ulanýarys we “Heavy Machines” -iň dürli ölçeglerine görä urýarys.Doly ýokary temperaturany söndürmek we gyzdyrmak boýunça öndürilen ähli aýakgap.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5