Ekskawator yzarlaýjy rolik DOOSAN DH370

Gysga düşündiriş:

Rol rolunyň wezipesi ekskawatoryň agramyny ýere ýetirmekdir.Ekskawator deň däl ýerde işledilende, rolikler gaty täsir edýär.Şonuň üçin yz rolikleriniň goldawy gaty uludyr.Mundan başga-da, hili pes bolsa we köplenç tozan bolsa, hapa, gum we suwuň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gaty gowy möhürlenmeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

ITEM TRACK ROLLER
MODEL DH370
MATERIAL 50Mn
COLOR Gara ýa-da Y.ellow
SGÖRNÜŞ GÖRNÜŞI HRC48-58, DEPTH: 6mm-12mm; Rmin: 2mm
BRAND JALE
WGÖRNÜŞ WAGTY 24 aý
DDURMUŞ WAGTY 15-30 GÜN

Aýratynlyklary

Gurçuk gazuw maşynlary we 3 tonnadan 50 tonna çenli ýörite tehnika üçin ýeke we goşa gyraly ýol tigir kostýumlary.
Iki gezek konusly möhürlemek we ömürboýy çalmak dizaýny ýol tigiriniň has uzak hyzmat ediş möhletini we islendik ýagdaýda ajaýyp öndürijiligini üpjün edýär.
Gyzgyn ýasama bejergiden ýasalan gabyk içerki materiallaryň we süýümiň ýokary gurluşyna eýe bolýar.
Differensial söndürmek ýa-da iýmit bilen söndürmek ýylylygy bejermek, ýaryşa garşylygynda täsirli.

Parametrler

KOMATSU

HITACHI

DOOSAN

HYUNDAI

KATERPILLAR

VOLVO

KOBELCO

SUMITOMO

JCB

PC30 EX300 DH55 R110 CAT70 EX140 SK120 SH120 JS130
PC60-6 / 7 EX120 DX80 R200 CAT312 EC210 SK200-8 SH200 JS200
PC200-3 / 5/6/7/8 ZX120-3 DH150 R210 CAT320 EC290 SK210 SH300 JS220
PC300-1 / 3/5 ZX200-3 DH225LC R250 CAT325 EC300 SK330-8 SH350 JS330
PC400-5 ZX240-3 DX260 E290 CAT330 EC360 SK460 SH450  
PC800 ZX270-3 DX300 R305 CAT345 EC460      
D20 ZX330-3 DH370 R450 D4D EC700      
D60 ZX450 DX380 R520          
D80 ZX870 DH500            
D155   DX500LC          

Nusgalar

1

Jikme-jiklikler

4
5
6
7
2
3

Sorag-jogap

S: Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Ygtybarlylyk bilen ýeňiň!20 ýyllyk önümçilik tejribämiz we 10 ýyllyk eksport tejribämiz bar, hil käbir zawodlardan has gowy.

S: gowşuryş wagty näçe?

J: Adatça, adaty sargytlar üçin, öňünden töleg alanyňyzdan soň gowşuryş wagty 15 iş gününiň içinde bolýar.

S: Bahamyz näçe wagtlap hereket eder?

J: Biz dostlukly üpjün ediji, hiç haçan ýel girdejisine açgöz däl.Esasan, bahalarymyz ýylyň dowamynda durnukly bolýar.Bahamyzy diňe iki ýagdaýa görä sazlaýarys: ABŞ-nyň hümmeti: RMB halkara walýuta hümmetine görä ep-esli üýtgeýär.Öndürijiler zähmet bahasynyň we çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli maşynyň bahasyny sazladylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň